Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

BIBILIOTEKA

POZOSTAŁE LEKCJE REALIZOWANE SĄ W FORMACH PRZEKAZANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTOWYCH PRZEZ KOMUNIKATORY I STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY
klasa nazwisko i imię nauczyciela przedmiot dzień i godzina lekcji on line dzień i godzina lekcji on line
1AG Babik Anna język angielski PIĄTEK 8.30 - 9.30  
Piasecka Patrycja język angielski ŚRODA 9.50 - 11.30  
Wiśniewska Iwona język angielski ŚRODA 10.00 - 11.00 PIĄTEK 9.00 - 10.00
Bagińska Dorota język angielski ŚRODA 11.30 - 12.30  
Kłosowska Anna język angielski ŚRODA 10.00 - 11.00 PIĄTEK 9.00 - 10.00
1AP Babik Anna język angielski ŚRODA 11.30 - 12.30  
Piasecka Patrycja język angielski WTOREK 9.50 - 11.30  
Wiśniewska Iwona język angielski WTOREK 10.15 - 11.00 PIĄTEK 10.00 - 11.00
Bagińska Dorota język angielski WTOREK 11.00 - 12.00 PIĄTEK 10.00 - 11.00
Kłosowska Anna język angielski WTOREK 10.00 - 11.00 PIĄTEK 10.00 - 11.00
Kołodziej - Leśniak Katarzyna język polski

PONIEDZIAŁEK 13.00-10.0,

WTOREK 14.00 - 15.00

CZWARTEK, PIĄTEK 13.00 - 14.00
1BG Wiśniewska Iwona język angielski ŚRODA 10.00 - 11.00 PIĄTEK 9.00 - 10.00
Babik Anna język angielski PIĄTEK 8.30 - 9.30  
Bagińska Dorota język angielski ŚRODA 11.30 - 12.30  
Piasecka Patrycja język angielski ŚRODA 9.50 - 11.30  
Kłosowska Anna język angielski ŚRODA 10.00 - 11.00 PIĄTEK 9.00 - 10.00
1BP Gabler Małgorzata język hiszpański WTOREK 12.00 - 12.40  
Kłosowska Anna język angielski WTOREK 10.00 - 11.00 PIĄTEK 10.00 - 11.01
Babik Anna język angielski ŚRODA 11.30 - 12.30  
Piasecka Patrycja język angielski WTOREK 9.50 - 11.30  
Bagińska Dorota język angielski WTOREK 11.00 - 12.00 PIĄTEK 10.00 - 11.00
Wiśniewska Iwona język angielski WTOREK 10.15 - 11.00 PIĄTEK 10.00 - 11.00
1CG Babik Anna język angielski PIĄTEK 8.30 - 9.30  
Piasecka Patrycja język angielski ŚRODA 9.50 - 11.30  
Wiśniewska Iwona język angielski ŚRODA 10.00 - 11.00 PIĄTEK 9.00 - 10.00
Bagińska Dorota język angielski ŚRODA 11.30 - 12.30  
Kłosowska Anna język angielski ŚRODA 10.00 - 11.00 PIĄTEK 9.00 - 10.00
1CP Bagińska Dorota język angielski WTOREK 11.00 - 12.00 PIĄTEK 10.00 - 11.00
Babik Anna język angielski ŚRODA 11.30 - 12.30  
Piasecka Patrycja język angielski WTOREK 9.50 - 11.30  
Kłosowska Anna język angielski WTOREK 10.00 - 11.00 PIĄTEK 10.00 - 11.01
Wiśniewska Iwona język angielski WTOREK 10.15 - 11.00 PIĄTEK 10.00 - 11.00
Gabler Małgorzata język hiszpański WTOREK 12.00 - 12.40  
1DG Babik Anna język angielski PIĄTEK 8.30 - 9.30  
Piasecka Patrycja język angielski ŚRODA 9.50 - 11.30  
Wiśniewska Iwona język angielski ŚRODA 10.00 - 11.00 PIĄTEK 9.00 - 10.00
Bagińska Dorota język angielski ŚRODA 11.30 - 12.30  
Kłosowska Anna język angielski ŚRODA 10.00 - 11.00 PIĄTEK 9.00 - 10.00
Bagińska Dorota język angielski SEKCJA ANG. PONIEDZIAŁEK 11.30 - 12.30 PIĄTEK 12.30 - 13.30
1DP Piasecka Patrycja język angielski PONIEDZIAŁEK 9.50 - 11.30  
Wiśniewska Iwona język angielski PONIEDZIAŁEK 10.00 - 11.00 ŚRODA 9.00 - 10.00
1E Prostecka-Siwy Izabela godzina wychowawcza PIĄTEK 13.00 - 14.00  
Prostecka-Siwy Izabela język hiszpański GR.1 WTOREK 11.30 - 12.30 GR.2 WTOREK 13.00 - 14.00
Babik Anna język angielski GR. 1 PIĄTEK 11.30 - 12.30  
1FG Babik Anna język angielski PIĄTEK 8.30 - 9.30  
Piasecka Patrycja język angielski ŚRODA 9.50 - 11.30  
Wiśniewska Iwona język angielski ŚRODA 10.00 - 11.00 PIĄTEK 9.00 - 10.00
Bagińska Dorota język angielski ŚRODA 11.30 - 12.30  
Kłosowska Anna język angielski ŚRODA 10.00 - 11.00 PIĄTEK 9.00 - 10.00
1FP Bagińska Dorota język angielski WTOREK 11.00 - 12.00 PIĄTEK 10.00 - 11.00
Babik Anna język angielski ŚRODA 11.30 - 12.30  
Piasecka Patrycja język angielski WTOREK 9.50 - 11.30  
Kłosowska Anna język angielski WTOREK 10.00 - 11.00 PIĄTEK 10.00 - 11.01
Wiśniewska Iwona język angielski WTOREK 10.15 - 11.00 PIĄTEK 10.00 - 11.00
Kołodziej - Leśniak Katarzyna język polski PONIEDZIAŁEK , WTOREK 12.00 - 13.00 CZWARTEK, PIĄTEK 12.00 - 13.00
2A Grygorowicz-Szulc Anna geografia PIĄTEK 12.00 - 14.00  
Babik Anna język angielski CZWARTEK 10.00 - 11.00  
Deubel Joanna język angielski PONIEDZIAŁEK 11.30 - 12.30 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Kłosowska Anna język angielski PONIEDZIAŁEK 12.00 - 12.40 CZWARTEK 10.30 - 11.30
Piasecka Patrycja język angielski CZWARTEK 9.50 - 11.30  
Bagińska Dorota język angielski PONIEDZIAŁEK 12.30 - 13.30 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Wiśniewska Iwona język angielski PONIEDZIAŁEK 11.00 - 12.00 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Prostecka-Siwy Izabela język hiszpański ŚRODA 13.00 - 14.00  
2B Deubel Joanna język angielski PONIEDZIAŁEK 11.30 - 12.30 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Babik Anna język angielski CZWARTEK 10.00 - 11.00  
Kłosowska Anna język angielski PONIEDZIAŁEK 12.00 - 12.40 CZWARTEK 10.30 - 11.30
Piasecka Patrycja język angielski CZWARTEK 9.50 - 11.30  
Bagińska Dorota język angielski PONIEDZIAŁEK 12.30 - 13.30 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Wiśniewska Iwona język angielski PONIEDZIAŁEK 11.00 - 12.00 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Bierkowska Aneta biologia WTOREK 12.40 - 13.25 CZWARTEK 11.45 - 13.25
Prostecka-Siwy Izabela język hiszpański ŚRODA 13.00 - 14.00  
Grygorowicz-Szulc Anna geografia PIĄTEK 12.00 - 14.00  
2C Bagińska Dorota język angielski PONIEDZIAŁEK 12.30 - 13.30 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Deubel Joanna język angielski PONIEDZIAŁEK 11.30 - 12.30 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Babik Anna język angielski CZWARTEK 10.00 - 11.00  
Kłosowska Anna język angielski PONIEDZIAŁEK 12.00 - 12.40 CZWARTEK 10.30 - 11.30
Wiśniewska Iwona język angielski PONIEDZIAŁEK 11.00 - 12.00 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Piasecka Patrycja język angielski CZWARTEK 9.50 - 11.30  
Prostecka-Siwy Izabela język hiszpański ŚRODA 13.00 - 14.00  
Przeobrażeńska Joanna język polski PIĄTEK 12.30 - 13.30  
2D Prostecka-Siwy Izabela język hiszpański ŚRODA 13.00 - 14.00  
Deubel Joanna język angielski PONIEDZIAŁEK 10.00 - 11.00 ŚRODA 9.00 - 10.00
Kłosowska Anna język angielski ŚRODA 9.00 - 10.00 PIĄTEK 12.00 - 13.00
Grygorowicz-Szulc Anna geografia WTOREK 11.00 - 13.00  
2E Bagińska Dorota język angielski PONIEDZIAŁEK 12.30 - 13.30 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Deubel Joanna język angielski PONIEDZIAŁEK 11.30 - 12.30 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Babik Anna język angielski CZWARTEK 10.00 - 11.00  
Kłosowska Anna język angielski PONIEDZIAŁEK 12.00 - 12.40 CZWARTEK 10.30 - 11.30
Piasecka Patrycja język angielski CZWARTEK 9.50 - 11.30  
Wiśniewska Iwona język angielski PONIEDZIAŁEK 11.00 - 12.00 CZWARTEK 10.00 - 11.00
Grygorowicz-Szulc Anna geografia PIĄTEK 12.00 - 14.00  
Prostecka-Siwy Izabela język hiszpański GR. A CZWARTEK 11.00 - 12.00 GR. B PIĄTEK 11.00 - 12.00
3A Kłosowska Anna język angielski PONIEDZIAŁEK 9.00 - 10.00 CZWARTEK 12.30 - 13.30
Piasecka Patrycja język angielski WTOREK 8.30 - 9.50 ŚRODA 11.30 - 12.30
Deubel Joanna język angielski CZWARTEK 11.00 - 13.00  
Bagińska Dorota język angielski PONIEDZIAŁEK 10.00 - 11.00 CZWARTEK 9.00 - 10.00
Wiśniewska Iwona język angielski WTOREK 9.15 - 10.00 CZWARTEK 9.00 - 10.00
Grygorowicz-Szulc Anna geografia ŚRODA 12.00- 14.00 CZWARTEK 14. - 16.00
3B Piasecka Patrycja język angielski WTOREK 8.30 - 9.50 ŚRODA 11.30 - 12.30
Deubel Joanna język angielski CZWARTEK 11.00 - 13.00  
Bagińska Dorota język angielski PONIEDZIAŁEK 10.00 - 11.00 CZWARTEK 9.00 - 10.00
Kłosowska Anna język angielski PONIEDZIAŁEK 9.00 - 10.00 CZWARTEK 12.30 - 13.30
Wiśniewska Iwona język angielski WTOREK 9.15 - 10.00 CZWARTEK 9.00 - 10.00
Grygorowicz-Szulc Anna geografia ŚRODA 12.00- 14.00 CZWARTEK 14. - 16.00
Bierkowska Aneta biologia WTOREK 14.00 - 15.30  
3C Bagińska Dorota język angielski PONIEDZIAŁEK 10.00 - 11.00 CZWARTEK 9.00 - 10.00
Piasecka Patrycja język angielski WTOREK 8.30 - 9.50 ŚRODA 11.30 - 12.30
Kłosowska Anna język angielski PONIEDZIAŁEK 9.00 - 10.00 CZWARTEK 12.30 - 13.30
Wiśniewska Iwona język angielski WTOREK 9.15 - 10.00 CZWARTEK 9.00 - 10.00
Deubel Joanna język angielski CZWARTEK 11.00 - 13.00  
Przeobrażeńska Joanna język polski PONIEDZIAŁEK 12.00 - 13.00 ŚRODA 12.00 - 13.00 PIĄTEK 9.50 - 11.30
3D Bagińska Dorota język angielski PONIEDZIAŁEK 10.00 - 11.00 CZWARTEK 9.00 - 10.00
Deubel Joanna język angielski CZWARTEK 11.00 - 13.00  
Piasecka Patrycja język angielski WTOREK 8.30 - 9.50 ŚRODA 11.30 - 12.30
Kłosowska Anna język angielski PONIEDZIAŁEK 9.00 - 10.00 CZWARTEK 12.30 - 13.30
Wiśniewska Iwona język angielski WTOREK 9.15 - 10.00 CZWARTEK 9.00 - 10.00
Grygorowicz-Szulc Anna geografia ŚRODA 12.00- 14.00 CZWARTEK 14. - 16.00
Deubel Joanna konwersacje językowe PONIEDZIAŁEK 13.00 - 14.00 ŚRODA 10.00 - 11.00

 

ZŁOTA SZKOŁA 2020

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

dsc_0782_edited.jpg

XIV LO