Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

WYMIANY MŁODZIEŻOWE

Developed in conjunction with Joomla extensions.

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

od 15 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych i klasy wstępnej.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego i klasy wstępnej.

I termin

29 czerwca 2020 r.

o godzinie 12.00

II termin

24.07.2020 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego.

 

 

Tylko dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych (zwolnienie lekarskie) nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.

I termin

1 lipca 2020 r.

o godzinie 10.00

II termin

27.07.2020 r.

godz. 10:00

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej.

 

 

Tylko dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych (zwolnienie lekarskie) nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.

do 9 lipca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu z języka angielskiego.

do 9 lipca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

od 26 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

12 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 Informator Nabór 2020

Co warto wiedzieć o Czternastce

 

 Wykaz klas w XIV Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Dwujęzycznymi:

 

ZŁOTA SZKOŁA 2021

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

201178778_535976837432923_7897619388778231923_n.jpg

XIV LO