Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

BIBILIOTEKA

Dzwonki w naszej szkole

Godzina lekcyjna

Dzwonek 1

dla klas

3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 2ag, 2bg, 2cg, 2dg, 2fg,

Dzwonek 2

dla klas

2ap, 2bp, 2cp, 2dp, 2fp, 1a, 1b, 1d, 1e, 0

1.

8.00 – 8.45

7.50 – 8.35

2.

8.55 – 9.40

8.45 – 9.30

3.

9.50 – 10.35

9.40 – 10.25

4.

10.45 - 11.30

10.35 – 11.20

5.

11.40 – 12.25

11.30 – 12.15

6.

12.35 – 13.20

12.25 – 13.10

7.

13.30 – 14.15

13.20 – 14.05

8.

14.25 – 15.10

14.15 – 15.00

9.

15.20 – 16.05

15.10 – 15.55

 

Tydzień pierwszy


J. polski

Klasa 3C:
Klasa 2C:
Klasy 1 CD po gimnazjum:
Klasa 1 B po gimnazjum:
Klasa 1 B po szkole podstawowej:
Klasa 1 C po szkole podstawowej
Klasa 2E
 • Przeczytać z podręcznika fragment utworu J. Słowackiego "Grób Agamemnona" i wykonać pisemnie polecenia: 1,2,3,4, 6,7,8,9,10,11,12,13 (s.175)
 • Po przeczytaniu "Kordiana" J. Słowackiego wypełnić  załączoną kartę pracy do lektury.
 • Do końca marca proszę przeczytać "Nie-Boską komedię" Z. Krasickiego, część 3 i 4.(dostępna w Internecie: Nie-Boska komedia - Biblioteka Literatury Polskiej).
 • Karta pracy - Kordian
Klasa 2A:
 • Do końca marca napisać rozprawkę na temat: Czy ojczyzna jest miejscem, czy zbiorem wartości? Rozważ problem w odniesieniu do "Pana Tadeusza" i innych utworów Adama Mickiewicza..(min 250 słów)
 • Przeczytać z podręcznika fragment utworu J. Słowackiego "Grób Agamemnona" i wykonać pisemnie polecenia: 1,2,3,4, 6,7,8,9,10,11,12,13 (s.175).
Klasa 1DP i 1EP:
 • Proszę zapoznać się  z tematem z podręcznika - GALL ANONIM - KRONIKA POLSKA (str. 262) i wykonać polecenia w zeszycie 1,2,3,4,5,6 (str. 264).
 • Wypełnić załączoną kartę pracy - Gall Anonim - Kronika polska
 • Przypominam również o przeczytaniu lektury "Hamlet" W. Szekspira do końca marca.
 • Gall Anonim -kronika polska
Klasa 1AP i 1FP:
 • kontakt przez Messenger i e-maila klasowego - na bieżąco wysyłam karty pracy i polecenia do wykonania  
 • kontakt przez Skype'a codziennie od poniedziałku do piątku, prowadzenie zajęć:
  1. klasa 1FP - 12.00 - 13.00
  2. klasa 1AP - 13.00 - 14.00
Klasa 1AG
 • nauczanie zdalne przez portal e-podręczniki oraz materiały przesyłane  grupie klasowej
Klasa 1FG
 • nauczanie zdalne przez portal e-podręczniki oraz materiały przesyłane  grupie klasowej
Klasa 2B
 • nauczanie zdalne przez portal e-podręczniki oraz materiały przesyłane  grupie klasowej
Klasa 3B
 • nauczanie zdalne przez portal e-podręczniki oraz materiały przesyłane  grupie klasowej
Klasa 3D
 • nauczanie zdalne przez portal e-podręczniki oraz materiały przesyłane  grupie klasowej

Matematyka

Klasa 3A:
 • do piątku powtórzyć funkcję kwadratową z parametrem i rozwiązać zadania maturalne ze zbioru zadań maturalnych OFICYNA EDUKACYJNA, uczniowie zdający maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym dodatkowo rozwiązują zadania, które przesłałam przez komunikator
Klasa 1DG:
 • do piątku przeczytać tematy: 4.2; 4.3 oraz rozwiązać zadania: 2, 4, 5 ze strony 144-145, zadania  1-4 ze strony 148 – 149 z podręcznika
Klasa 2B:
 • do piątku przeczytać tematy:  5.1; 5.2 oraz rozwiązać zadania 1-8 strona 159 -160 i zadania 1-10 strona 163 - 164 z podręcznika.
Klasa 1FG:
 • do piątku przeczytać tematy:  4.2; 4.3 oraz rozwiązać zadania 1-5 strona 157 i zadania 1-3 strona 160 z podręcznika.
Klasa 1AP:
 •  do piątku przeczytać tematy:  4.11; 4.12 oraz rozwiązać ćwiczenia 1-7 , strona 187- 188, zadania 1- 4 strona 190 oraz ćwiczenia 1,2,3 strona 191 -192, zadania  1 -6 strona 193 z podręcznika.
Klasa 3A, 3D:
 •  kontakt z gospodarzem klasy podręcznik 182 zad 1-19, 22 arkusze ćwiczeniowe w załączniku termin zrealizowania 23.03
Klasa 2E:
 •   kontakt z gospodarzem klasy zadania w załączniku ciągi liczbowe termin realizacji 25.03
Klasa 2A:
 •   klasa 2a kontakt z gospodarzem klasy zadania w załączniku 2a termin realizacji 23.03
Klasa 1FP:
 •   kontakt z klasą przez ucznia Adama zadania w załączniku str 188, 189 ,190 ,193, 221, 223 termin realizacji 26.03
Klasa 3C
 • działy 7,8 i 9 z książki Teraz Matura - Zbiór zadań i zastawów maturalnych,
 • analiza matury próbnej,
 • arkusze maturalne,
 • polecana matura online na platformie www.infimat.p.lodz.pl
Klasa 2D:
 •  powtórka z ciągu arytmetycznego - materiały przesłane uczniom
 • ciąg geometryczny - podręcznik strony 130 - 139 - wskazówki przesyłane uczniom
Klasa 1AG:
 •  powtórzenie do sprawdzianu - materiały przesłane uczniom
 • własności wartości bezwzględnej - materiały przesłane uczniom, podręcznik strony 87-94
Klasa 1BG i 1CG:
 •  poprawa sprawdzianu w formie analizy poprawnie rozwiązanego arkusza i rozwiązywania zadań o podobnej treści - materiały przesłane uczniom
 • miejsce zerowe funkcji - materiały przesłane uczniom, podręcznik strony 140 -142
Klasy 2D, 1DG, 1DP (Matematyka po angielsku)
 • powtarzanie już odbytych lekcji
Klasa 3D (Matematyka po angielsku)
:
 •  arkusze maturalne z matematyki po angielsku - materiały przesłane uczniom

BIOLOGIA, PRZYRODA

Klasy 1BP (medyczna) i 1BG – biologia (medyczna)  oraz 2e - przyroda:
 • Wszystkie zadania, przydatne linki, ważne terminy, rekomendowane filmy i tym podobne materiały przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio do każdego ucznia.
Klasa 1ABCD po Gimnazjum:
Klasa 2B:
 • kontakt z nauczycielem przez komunikator Messenger na grupie. Rodziców proszę o kontakt z pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym. 20.03.20  piątek godz. 11.30 - 12.30  - konsultacje indywidualne - kontakt przez Messenger. Terminy wykonania poszczególnych zadań umieszczam na grupie klasowej.
 • Materiały - Biologia
Klasa 3B:
 • Kontakt z nauczycielem przez komunikator Messenger na grupie. Rodziców proszę o kontakt z pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym. 16.03.20 poniedziałek  godz. 11.00  - lekcja on line (2h lekcyjne) 19. 03.20 czwartek godz. 12. 00  - lekcja on line (2h lekcyjne). 20.03.20  piątek godz. 10.00 - 11.30  - konsultacje indywidualne - kontakt przez Messenger. Terminy wykonania poszczególnych zadań umieszczam na grupie klasowej.
 • Arkusze maturalne
 • Materiały - Biologia
Klasy 1 ACDF po szkole podstawowej:

 

 

 


GEOGRAFIA

Klasy 1:
Klasy 2:
Klasy 3:

HISTORIA, WOS, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Klasy 1ABF po gimnazjum:
Klasy pani Joanna Diedtrich :

 

Klasy pani Darii Jobskiej:
Klasy pani Brygidy Hajduk Migdalskiej:

LABORATORIUM BIOFIZYCZNE

Klasy 1 AP, 1 FP:

FIZYKA

Klasy pani Ewy Pasławskiej:

CHEMIA

Klasy 1 ACF po gimnazjum:
Klasy 1 ACDF po szkole podstawowej:
Klasy 1 BD po gimnazjum:
Klasy 1 B po szkole podstawowej:
Klasy 2 - rozszerzenie
Klasy 3 rozszerzenie:

EDB

Klasy 1:

Język angielski

Podręczniki do języka angielskiego udostępnione w wersji on line
Klasy pani Agnieszki Jastrzębskiej:
Klasy pani Patrycji Piaseckiej:
Klasy pani Doroty Bagińskiej:
Klasy pani Anny Kłosowskiej:
 • 1 abcf SP - książka ucznia rozdział 5B, ćwiczenia rozdział 5A i 5B
 • 1 abcdf GM - książka ucznia rozdział 5A i 5B, ćwiczenia rozdział 5A i 5B
 • 2 abce - unit 4A i 4B (z książki i ćwiczeń)
 • 2d - załącznik przesłany na dziennik
 • 3abc - załącznik test 1 (poziom podst, poziom rozsz i pisanie)
 • Załączniki
Klasy pani Anny Babik:
 • Klasy 2 LO:
  1. Podręcznik: str. 32 - 36 (Language Knowledge, Language Focus, Progress Check)
  2. Ćwiczenia: str. 24, 25, 29, 30, 31 (Grammar, Matura Skills, Language Knowledge)
  3. Uzupełnić zaległą pracę domową z ćwiczeń ze str. 20-23
  4. Przygotować się na kartkówkę ze słownictwa z zakresu 2A i 2B (słowniczek podręcznik + ćwiczenia)
 • Klasy 1 po szkole podstawowej:
  1. Podręcznik: str. 72 (CLIL), str. 75 - 79 (Moduł 6 Reading i Vocabulary) - przetłumaczyć słownictwo i rozwiązać zadania
  2. Ćwiczenia: str. 44 - 47 (Moduł 5 Reading i Vocabulary), str. 53 (Skills Work), str. 54 - 57 (Moduł 6 Reading i Vocabulary)
  3. Przygotować się na kartkówkę ze słownictwa 5A i 5B (słowniczek podręcznik + ćwiczenia)
 • Klasy 1 po gimnazjum:
  1. Podręcznik: str. 64 - 68 (Language Knowledge, Language Focus, Progress Check)
  2. Ćwiczenia: str. 52 - 57, 61 - 63 (Reading, Vocabulary, Grammar, Matura Skills, Language Knowledge)
  3. Przygotować się na kartkówkę ze słownictwa 4A i 4B (słowniczek podręcznik + ćwiczenia)
 • Klasa 1 EP:
  1. Podręcznik: str. 44-49 (opracować słownictwo i rozwiązać zadania); str. 208-211
  2. Przetłumaczyć słownictwo i rozwiązać zadania załączone jako załącznik (4 str.)
  3. Nauczyć się na kartkówkę z rozdziału 5 - str. 42

 

Klasy pani Iwony Wiśniewskiej:
Klasy pani Joanny Deubel:
 • 1abcf – kontakt przez aplikację Messenger
 • 2abce - kontakt przez aplikację Messenger
 • 3abcd - kontakt przez aplikację Messenger
 • 2D - kontakt przez aplikację Messenger

Historia nauczana dwujęzycznie

 • 1D Read chapters: The Wars of the Roses(p.55) and Scotland (p.56) and answer the questions:
 1. What were the reasons of the Wars of the Roses?
 2. How did the war end?
 3. What happened to Edward IV?
 4. What benefits did the Alliance with France bring Scotland?

Proszę przesłać odpowiedzi na jo_de (at) tlen.pl do poniedziałku.

 • 2D Read chapters: Religious disagreement (p.89), Civil war(p.90-91) and Republican England (p92-93) and answer the questions.
 1. What led to national resistance in Scotland In 1638 and how did it end?
 2. Give reasons of the civil war In England.
 3. Who fought on both sides?
 4. How did the war end?
 5. Who was Oliver Cromwell? Introduce and describe the man giving examples of his actions.
 6. Why did his administration collapse after his death?

Proszę przesłać odpowiedzi na jo_de(at)tlen.pl do poniedziałku.

 • 3D Read chapters 17-19 and answer the questions.
 1. What was the purpose of the Centennial Exposition?
 2. The role of railroads in the growth of manufacturing.
 3. Who were ֞captains of industry” and why were they called ֞robber barons”?
 4. What were the ֞trusts” and why were they dangerous?
 5. What was the role of Ellis Island?
 6. How did Congress limit immigration?
 7. Why were labour unions unpopular?
 8. Who were „muncrakers”?
 9. What was the aim of the Progressive movement?
 10. What did Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson have in common?

Proszę przesłać odpowiedzi na mojego maila na tlenie do środy.

 


Język obcy zawodowy

Klasy pani Agnieszki Jastrzębskiej:

Język hiszpański

Klasy pani Izabeli Prosteckiej Siwy:
 • Klasa 1 EP, 2E, 2ABCD - informacje wysyłane na bieżąco na google classroom oraz na messenger
Klasy pani Magdaleny Samulczyk Wolskiej:
Klasy pani Małgorzaty Gabler :
 • Klasy 1 po SP - wykonać zadania z pliku. Dla chętnych - odmiana czasowników. Kolejne zadania pojawią się na stronie internetowej w przyszłym tygodniu. 
 • Klasy 1 po Gim - wykonać zadania z pliku plus zadania z podręcznika (str. 56 ćw. 2b i str. 57 zad. 3a. Termin: do 25.03, przesyłanie przez komunikator lub na maila służbowego. Kolejne zadania pojawią się na stronie internetowej w przyszłym tygodniu. 
 • Klasa 1DG: zadania umieszczane na Google Classroom
 • Klasy 2LO: wykonać zadania z pliku i odmienić czasowniki przez osoby. Termin wykonania: 23.03 i 30.03. Wykonane zadania przesłać na Google Classroom.
 • Klasa 2E: zadania umieszczane na Google Classroom
 • Klasa 3LO: odmiana czasowników (wysłane za pomocą komunikatora). Przesłać na Google Classroom. Kolejne zadania będą umieszczane na Google Classroom.

Język niemiecki

Klasy pierwsze po podstawówce:
 • Karta pracy
 • Proszę uzupełnić, wydrukować i przynieść na pierwsze zajęcia po przerwie. W przyszłym tygodniu następne zadanie.
Klasy 1lo po gimnazjum
 • karta pracy na komunikatorze. Proszę przynieść zrobione zadania na pierwsze zajęcia po przerwie.
Klasy 2loG1
 • karta pracy wysłana na komunikator. Proszę zrobić zadania do tekstu i z gramatyki(zdania z wenn) i przynieść na pierwsze zajęcia po przerwie.
klasy 2loG2
 • karta pracy wysłana na komunikator. Proszę uzupełnić tekst podanymi czasownikami w czasie Praeteritum i słowami odpowiadającymi numerom obrazków.
klasy 3loPP
 • w związku z wystawianiem ocen proponowanych, wyślę jutro przez komunikator konkretne wymagania konkretnym uczniom.
klasy 3loPR
 • Materiały do pracy zostały uczniom podane przed przerwą. W przyszłym tygodniu podam jeszcze. W razie pytań proszę o kontakt.

 Informatyka

Klasy 1 ABCD po szkole podstawowej
Klasy II - Informatyka użytkowa:
 • Serwis snakify.org - informacje zostały wysłane przez komunikator
Klasa III - Informatyka użytkowa:
Klasy 1 ABCD po gimnazjum:

WOK

Wszystkie klasy pierwsze po gimnazjum:

Podstawy Przedsiębiorczości

Wszystkie klasy pierwsze:

Filozofia i Etyka

Wszystkie klasy:

 W-F

Zestaw ćwiczeń dla wszystkich uczniów

Religia

ZŁOTA SZKOŁA 2020

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

dsc_0633_edited.jpg

XIV LO