Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

PEDAGOG SZKOLNY

SECCIóN BILINGüE

BIBILIOTEKA

Dzwonki w naszej szkole

Godzina lekcyjna

Dzwonek 1

dla klas

3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 2ag, 2bg, 2cg, 2dg, 2fg,

Dzwonek 2

dla klas

2ap, 2bp, 2cp, 2dp, 2fp, 1a, 1b, 1d, 1e, 0

1.

8.00 – 8.45

7.50 – 8.35

2.

8.55 – 9.40

8.45 – 9.30

3.

9.50 – 10.35

9.40 – 10.25

4.

10.45 - 11.30

10.35 – 11.20

5.

11.40 – 12.25

11.30 – 12.15

6.

12.35 – 13.20

12.25 – 13.10

7.

13.30 – 14.15

13.20 – 14.05

8.

14.25 – 15.10

14.15 – 15.00

9.

15.20 – 16.05

15.10 – 15.55

 

Lp.

Rodzaj spotkania z rodzicami

Termin

Forma spotkania z rodzicami

1.

Zapoznanie z planem pracy szkoły, wybór do Oddziałowej Rady oraz przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi dokumentami szkoły.

2września 2020

godz. 17.00

 

Rada Rodziców, godz. 18.00

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców.

2.

Informacja o wynikach diagnoz w klasach pierwszych i badaniach potencjałów edukacyjnych. Informacje Rady Rodziców.

21 października 2020,

godz. 17.00

 

Rada Rodziców, godz. 17.30

 

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców.

 

Konsultacje nauczycielskie

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

3.

Informacja o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną.

 

25 listopada 2020

godz. 17.30

 

 

Zebranie śródokresowe

 

Konsultacje nauczycielskie

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

4.

Zebranie rodziców podsumowujące wyniki nauczania w I semestrze.

 

3 lutego 2021,

godz. 17.30

 

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

5.

Zebranie śródokresowe dla rodziców uczniów klas trzecich

 

 

Pozostałe klasy - konsultacje z nauczycielami.

 

24 marca 2021,

godz. 17.30

 

 

godz. 17.30 – 19.00

 

 

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców uczniów klas III

 

Dyżur nauczycielski

17.30 – 19.00

6.

Zebranie śródokresowe - proponowane oceny roczne.

19 maja 2021,

godz. 17.30

 

 

godz. 17.30-19.00

Zebranie ogólne

dla wszystkich rodziców.

 

Dyżur nauczycielski

godz. 17.30-19.00

ZŁOTA SZKOŁA 2020

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

dsc_0604_edited.jpg

XIV LO